Skip to content

Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini.

Dodaje se nova podmjera odnosno Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine – glavni kriterij: pad prihoda od 50% ili više u odnosu svibanj 2020. prema svibanj 2019.

Nastavlja se potpora za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad veći od 50%, a uzrokovano COVID – 19 krizom čime se nastoji izbjeći otpuštanje radnika iz stvarno pogođenih djelatnosti te nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.

Prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora:

  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
  • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

I to trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Kriterij za dodjelu potpore je pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Potpora će se moći ostvariti za radnike zaposlene kod poslodavca do 19.3.2020. i to samo za one radnike koje je poslodavca naveo prilikom podnošenja zahtjeva.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj, neće moći koristiti ovu mjeru.

Obveza vraćanja sredstava potpore za poslodavce koji su tražili potporu za 50+ radnika vrijedi po istim uvjetima kao i kod potpore za mjesec svibanj.

Razdoblje trajanja ove mjere je lipanj 2020. godine, a odluka o eventualnom produljenju trajanja bit će razmatrana na mjesečnim sjednicama Upravnog vijeća Zavoda.

Zaprimanje zahtjeva bit će moguće od 8. – 30. lipnja.

Sva korisna pitanja i odgovori nalaze se u dokumentu koji je moguće preuzeti OVDJE.