Skip to content

Privremena obustava obavljanja obrta zbog nastupa više sile – potresa

  • by

Potaknuti brojnim upitima obrtnika s područja stradalih potresom, koji zbog nastalih šteta nisu sigurni kada će moći nastaviti s radom, donosimo uputu o privremenoj obustavi obavljanja obrta.

Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine, koju promjenu je potrebno registrirati u Obrtnom  registru u roku od 30 dana od dana obustave.  Također, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile. Viša sila definira se kao izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ni otkloniti, kao što je potres.

O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pisano izvijestiti Ured za gospodarstvo najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka vremena privremene obustave obavljanja obrta.

Za vrijeme privremene obustave djelatnosti obrtnik je obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim u propisanim slučajevima (rodiljni dopust, njega djeteta, bolovanje na teret HZZO, vojni rok). Nadalje, bez obzira plaća li porez na dohodak ili porez na dobit, za vrijeme privremene obustave obrta obrtnik ima obvezu plaćati mjesečne predujmove poreza. Može se podnijeti zahtjev Poreznoj upravi da ne zadužuje paušalni porez, uz dokaz da je obrt u privremenoj obustavi (rješenje ureda za gospodarstvo, izvadak iz Obrtnog registra). Također, ako se radi o privremenoj obustavi zbog nastupa više sile, za razdoblje privremene obustave podnesite zahtjev županijskoj obrtničkoj komori kako bi se otpisao komorski doprinos.

Upis privremene obustave u Obrtnom registru moguće je učiniti:

·  pri ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Grada Zagreba

·  putem elektroničke usluge e-Obrt Središnjeg državnog portala e-Građani, dostupno na: https://e-obrt.portor.hr/