Skip to content

Seminar – Što nam donosi novi zakon o radu?

  • by

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije organizira seminar s temom „Što nam donosi novi Zakon o radu?“  koji će se održati 02.06.2022. godine (četvrtak ) u 10 sati  u prostorijama Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, Svilajska 35/II,  Osijek.

 

U nastavku sadržaj seminara:

 

Buduće izmjene Zakona o radu – na  seminaru će biti prezentirane izmjene Zakona o radu koje trebaju biti usvojene i stupiti na snagu na jesen ove godine.

Također, na seminaru će se dati naglasak na odredbe koje imaju otežanu primjenu u praksi, a to su:

Ugovori o radu – kroz praktičan prikaz ugovora o radu  polaznici će dobiti najbitnije informacije o reguliranju međusobnih prava između poslodavca i radnika, odnosno na koji način najbolje regulirati odnose, osobito koje se odnose na radno vrijeme, radno mjesto i plaću te druge  odnose između  poslodavca i radnika  uz naglasak na godišnje odmore, plaćeni dopust, materijalna prava radnika i sl.

Prestanak radnog odnosa – obuhvaća sve načine prestanka ugovora o radu, uključujući sve vrste otkaza uz praktični prikaz istih te će polaznici dobiti potrebno znanje u samom postupku otkazivanja, odnosno sve da se izbjegne nepoželjne posljedice za njih. Također, uz prikaz vrste otkaza biti će dana i aktualna sudska praksa.

Plaća i ostalo – izračun plaće, plaća u poreznom smislu, upotreba privatnog automobila u službene svrhe, materijalna prava radnika, kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Godišnji odmor – izračun i stjecanje prava na godišnji odmor, rad na određeno i godišnji odmor, plan korištenja godišnjeg odmora, odluke o godišnjem odmoru, korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, otkazni rok i godišnji odmor  itd.

 

Predavač je dr.sc. Ivan Sarić, dipl.iur., direktor HUP Regionalnog ureda Osijek, koji dnevno pruža članicama savjete iz radnog zakonodavstva, što uključuje i zastupanje u radnim sporovima i kolektivnim pregovorima. Aktualni je predavač u PUMA programu iz područja radnog prava.

Seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje tijekom kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara, kao i dobivati odgovore na sva pitanja iz područja radnog zakonodavstva.

 

Za sve članove Hrvatske obrtničke komore (obrtnici, dobrovoljni članovi) seminar je BESPLATAN, dok za ostale  naknada za sudjelovanje iznosi 300,00 kn.  Svoju prijavu možete predati  OVDJE

Broj mjesta je ograničen te će se prijave primati do popunjenosti kapaciteta dvorane.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je do  13:00 sati

 

 

 

PODACI ZA UPLATU:

OBRTNIČKA KOMORA OBŽ, SVILAJSKA 35, OSIJEK

IBAN PRIMATELJA: HR4723400091110135283

MODEL: HR00 POZIV NA BROJ: 02062022

OPIS PLAĆANJA: Seminar – radno zakonodavstvo

Potvrde o uplati poslati najkasnije do 01.06.2022. na email ok.osijek@hok.hr