Skip to content

Odbori i komisije radna su tijela Komore koja se osnivaju prema potrebi.
Odbori, kao stručna tijela, pripremaju materijale za sjednice Upravnog odbora kao što su elaborati, analize, stručni prijedlozi i mišljenja.
Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja iz područja rada Komore.

Poslovnik o radu odbora i komisija Obrtničke komore Osječko-baranjske županije

1. Odbor za financije

Članovi Odbora za financije Komore

  1. Roberta Hampovčan, UO Osijek
  2. Ivana Husnjak Živković, UO Đakovo
  3. Monika Hrčka, UO Našice