Skip to content

Obavijest prijevoznicima: Popis lokacija karantena za vozače po županijama

  • by

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) izdalo je “Uputu o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila”, a ona se odnosi na trgovačka društva i obrte te vozače teretnih vozila koji imaju istovar robe u Hrvatskoj.
Na području svake županije uspostavljena je karantena s parkirališnim prostorom za kamione, u kojoj će biti smješteni domaći vozači teretnih vozila nakon istovara tereta.

prilogu se nalazi popis lokacija određenih za karantenu vozača, na području pojedine županije.

Izvor: HOK