Skip to content

Za potpore poduzetnicima Grad Osijek osigurao preko 600 tisuća eura

  • by

Grad Osijek objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2023., s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika i unaprjeđenja poslovnih procesa.

Za provedbu Javnog poziva, koji je otvoren od 2. svibnja 2023. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2023., Grad Osijek osigurao je ukupno 623.797,00 eura, a prijavitelji se mogu javiti na više mjera, s tim da je maksimalni iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom javnom pozivu 9.950,00 eura.

U sklopu Javnog poziva i ove se godine realizira osam mjera: potpore za poduzetnike početnike, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme te nabavu informatičke opreme, najam i kupovinu softwarea, za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, za posjećivanje i izlaganje na sajmovima, za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, te za digitalizaciju poslovanja.

Potpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ove godine Javni poziv proširen je i na uslužne djelatnosti kao prihvatljive prijavitelje za mjeru Nabava strojeva i opreme te se uz gospodarske subjekte čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33, na Javni poziv mogu javiti i gospodarski subjekti registrirani za: Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i odjeljak 96, osim razreda 96.03 i 96.09 koji nisu prihvatljivi prijavitelji, a mjeru mogu koristiti i gospodarski subjekti registrirani za: Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 i odjeljak 63.

Napravljena je i prilagodba mjere Potpore za digitalizaciju poslovanja te su prihvatljivi troškovi i troškovi za izradu i implementaciju aplikacija, odnosno nabavu, implementaciju, prilagodbu ili integraciju digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalizacije poslovnih procesa ili proizvodnje.

Ove se godine prijave na Javni poziv predaju isključivo u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek. Uz E-prijavni obrazac prijavitelji trebaju priložiti i priloge u skladu s uvjetima Javnog poziva.

Prijaviteljima je dostupna i Info točka, odnosno savjetovanje gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama o načinu prijave, a savjet i pomoć putem Info točke mogu dobiti slanjem upita na e-mail: potpore@osijek.hr .

Javni poziv dostupan je ovdje.

Izvor: Grad Osijek ( www.osijek.hr )