Za potpore poduzetnicima Grad Osijek osigurao preko 600 tisuća eura

Posted on 3.05.2023. in Novosti

Grad Osijek objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2023., s ciljem jačanja konkurentnosti poduzetnika i unaprjeđenja poslovnih procesa.

Za provedbu Javnog poziva, koji je otvoren od 2. svibnja 2023. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2023., Grad Osijek osigurao je ukupno 623.797,00 eura, a prijavitelji se mogu javiti na više mjera, s tim da je maksimalni iznos potpore koji mogu ostvariti po ovom javnom pozivu 9.950,00 eura.

U sklopu Javnog poziva i ove se godine realizira osam mjera: potpore za poduzetnike početnike, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme te nabavu informatičke opreme, najam i kupovinu softwarea, za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, za posjećivanje i izlaganje na sajmovima, za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, te za digitalizaciju poslovanja.

Potpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ove godine Javni poziv proširen je i na uslužne djelatnosti kao prihvatljive prijavitelje za mjeru Nabava strojeva i opreme te se uz gospodarske subjekte čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33, na Javni poziv mogu javiti i gospodarski subjekti registrirani za: Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i odjeljak 96, osim razreda 96.03 i 96.09 koji nisu prihvatljivi prijavitelji, a mjeru mogu koristiti i gospodarski subjekti registrirani za: Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 i odjeljak 63.

Napravljena je i prilagodba mjere Potpore za digitalizaciju poslovanja te su prihvatljivi troškovi i troškovi za izradu i implementaciju aplikacija, odnosno nabavu, implementaciju, prilagodbu ili integraciju digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalizacije poslovnih procesa ili proizvodnje.

Ove se godine prijave na Javni poziv predaju isključivo u elektronskom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek. Uz E-prijavni obrazac prijavitelji trebaju priložiti i priloge u skladu s uvjetima Javnog poziva.

Prijaviteljima je dostupna i Info točka, odnosno savjetovanje gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama o načinu prijave, a savjet i pomoć putem Info točke mogu dobiti slanjem upita na e-mail: potpore@osijek.hr .

Javni poziv dostupan je ovdje.

Izvor: Grad Osijek ( www.osijek.hr )