Skip to content

Obrtnička komora Osječko baranjske županije i Lingua d.o.o. potpisali su sporazum o poslovnoj suradnji u okviru projekta Hrvatske obrtničke komore „Zajednička nabava“ kojim se obrtnicima nude sljedeće pogodnosti:

 • Grupni tečaj stranih jezika (jedan stupanj) po cijeni od 880,00 kuna + PDV
  • Priključenje postojećim skupinama
  • 62 školska sata + 4 sata konzultacija
  • Završni test
  • Izdavanje svjedodžbe o položenom završnom ispitu
  • Udžbenik
  • Dodatna literatura
  • Nije uključena radna bilježnica
  • Predviđeno trajanje tečaja je 4 mjeseca
 • Individualni tečaj stranog jezika (jedan stupanj) po cijeni od 1360,00 kuna + PDV
  • 20 punih sati (60 minuta)
  • Završni test
  • Izdavanje svjedodžbe o položenom završnom ispitu
  • Dodatna literatura
  • Individualni tečaj možete upisati kada Vam odgovara, a termine nastave dogovarate s profesorom, te oni nisu fiksno određeni. Trajanje tečaja ovisi o intenzitetu pohađanja nastave
 • Poluindividualni (dvije osobe) tečaj stranog jezika (jedan stupanj) po cijeni od 800,00 kuna + PDV (po osobi)
  • 20 punih sati (60 minuta)
  • Završni test
  • Izdavanje svjedodžbe o položenom završnom ispitu
  • Dodatna literatura
  • Poluindividualni tečaj možete upisati ako Vi imate nekoga s kime bi ste pohađali tečaj, a tko je na istom stupnju kao i Vi
  • Termine nastave dogovarate s profesorom, te oni nisu fiksno određeni. Trajanje tečaja ovisi o intenzitetu pohađanja nastave.

Za ostvarivanje povoljnijih uvjeta obrtnici su dužni dostaviti društvu Lingua d.o.o. potvrdu o podmirenoj obvezi komorskog doprinosa, a koju se obvezuje izdati Obrtnička komora Osječko-baranjske županije bez odgađanja na zahtjev članova.

Za detaljnije informacije o ovim pogodnostima obratite se na:

Lingua d.o.o., I.F. Gundulića 5/III, Osijek, tel. 031/201 515, kontakt osoba Tatjana Bašić

ili

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, Svilajska 35, Osijek, tel. 031/310-166, kontakt osoba Ivanka Janić